องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร :www.kogsila.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 78 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 6 ส.ค. 2563 ]5
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 5 ส.ค. 2563 ]6
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 4 ส.ค. 2563 ]6
4 ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง [ 24 ก.ค. 2563 ]2
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา [ 24 ก.ค. 2563 ]3
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา [ 24 ก.ค. 2563 ]2
7 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา [ 20 ก.ค. 2563 ]3
8 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาอาหารเสริม (นม)พลาสเจอร์ไรส์ [ 30 มิ.ย. 2563 ]3
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา เรื่อง การประชาสัมพันธ์ กำหนดวันเวลาตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา (ด้านหน้า) ตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร [ 29 มิ.ย. 2563 ]7
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง [ 24 มิ.ย. 2563 ]9
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา เรื่อง ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปลวก หมู่ที่ 6 สายทางจากนา นางสุพร แสนโคตร-วัดบ๋าบิ้ง [ 24 มิ.ย. 2563 ]6
12 การประชาสัมพันธ์ กำหนดวันเวลาตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้น บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 บริเวณห้วยปลวก 3 ตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร [ 19 มิ.ย. 2563 ]7
13 การประชาสัมพันธ์ กำหนดวันเวลาตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้น บ้านโคกศิลา หมู่ที่ 7 บริเวณหนองบ่อ ตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร [ 19 มิ.ย. 2563 ]7
14 การประชาสัมพันธ์ กำหนดวันเวลาตรวจรับงานจ้างโครงการลงหินลูกรังถนนเพื่อการเกษตร บ้านโคกศิลา หมู่ที่ 2 สายทางจากนานายลอน ไมตรีแพง ตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร [ 15 มิ.ย. 2563 ]9
15 การประชาสัมพันธ์ กำหนดวันเวลาตรวจรับงานจ้างโครงการลงหินลูกรังถนนเพื่อการเกษตร บ้านโคกศิลา หมู่ที่ 2 สายทางจากนานายยงค์ น้อยพรม – บ้านน้อยหนองโจด ตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร [ 15 มิ.ย. 2563 ]8
16 การประชาสัมพันธ์ กำหนดวันเวลาตรวจรับงานจ้างโครงการลงหินลูกรังถนนเพื่อการเกษตร บ้านโคกศิลา หมู่ที่ 1 สายทางข้างวัดป่าศรีลาธรรมมาราม – นาตู้นิด ตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร [ 15 มิ.ย. 2563 ]7
17 การประชาสัมพันธ์ กำหนดวันเวลาตรวจรับงานจ้างโครงการลงหินลูกรังถนนเพื่อการเกษตร บ้านโคกศิลา หมู่ที่ 2 สายทางจากนานายบุญเรือง สิงห์สอน – นานายบุปผา สายแวว ตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร [ 15 มิ.ย. 2563 ]8
18 การประชาสัมพันธ์ กำหนดวันเวลาตรวจรับงานจ้างโครงการลงหินลูกรังถนนเพื่อการเกษตร บ้านคำบอน หมู่ที่ 4 สายทางจากนาพ่อสำรวย – หนองเบ็น ตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร [ 15 มิ.ย. 2563 ]7
19 การประชาสัมพันธ์ กำหนดวันเวลาตรวจรับงานจ้างโครงการลงหินลูกรังถนนเพื่อการเกษตร บ้านคำบอน หมู่ที่ 4 สายทางจากนานางแดง เจริญสุข – โนนกะลอม ตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร [ 15 มิ.ย. 2563 ]7
20 ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจงาจ้างตามโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านโคกศิลา หมู่ที่ 1 สายทางจากถนนลาดยาง - วัดสวนโมกข์ [ 15 มิ.ย. 2563 ]7
 
หน้า 1|2|3|4