องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร :www.kogsila.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 191 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ของกระทรวงมหาดไทย [ 13 ก.ย. 2566 ]2
2 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา [ 13 ก.ย. 2566 ]1
3 ผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของ อบต.โคกศิลา [ 25 ส.ค. 2566 ]5
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 3/2566 [ 16 ส.ค. 2566 ]6
5 มาตรการรรรงค์สวมหมวกนิรภัยบริเวณพื้นที่ของศูนย์เด็กพัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลาให้เป็นเขตสวมหมวกนิรภัย 100% [ 16 มิ.ย. 2566 ]14
6 ประชาสัมพันธ์โครงการฯบริการรับชำระภาษีท้องถิ่นนอกสถานที่ภายในตำบลโคกศิลา ประจำปี 2566 [ 9 มิ.ย. 2566 ]14
7 โครงการฝึกอบรมอาชีพ [ 10 เม.ย. 2566 ]12
8 “เรียนรู้ ร่วมแรง รณรงค์ ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด” รณรงค์ให้ประชาชนความตระหนักถึงอันตรายของภาวะคลอดก่อนกำหนดในทารก [ 1 มี.ค. 2566 ]56
9 ส่งประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา เรื่องกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2566 และกำหนดประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.267 [ 24 ก.พ. 2566 ]21
10 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2566 [ 17 ก.พ. 2566 ]27
11 ประชาสัมพันธ์เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลาทสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2566 [ 26 ม.ค. 2566 ]23
12 ประชาสัมพันธ์รายงานติดตามและประเมินผลแผน 2565 [ 16 ธ.ค. 2565 ]39
13 ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม [ 16 ธ.ค. 2565 ]26
14 ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา ว่าด้วย การดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 [ 8 ธ.ค. 2565 ]33
15 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 [ 8 ธ.ค. 2565 ]26
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 30 พ.ย. 2565 ]30
17 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 [ 25 พ.ย. 2565 ]10
18 มาตรการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 18 พ.ย. 2565 ]24
19 การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.บ้านโคกศิลา หมู่ที่ 7 [ 19 ต.ค. 2565 ]49
20 การใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 12 ต.ค. 2565 ]41
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10