องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร :www.kogsila.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 156 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.บ้านโคกศิลา หมู่ที่ 7 [ 19 ต.ค. 2565 ]20
2 การใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 12 ต.ค. 2565 ]17
3 การใช้แผนการดำเนินงานตามรายการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กรณีกันเงิน) ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 12 ต.ค. 2565 ]17
4 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 [ 15 ก.ย. 2565 ]23
5 การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ครั้งที่ 3 [ 27 ก.ค. 2565 ]60
6 การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ครั้งที่ 2 [ 11 ก.ค. 2565 ]49
7 ขอเชิญร่วมหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565 [ 4 ก.ค. 2565 ]64
8 รณรงค์จัดทำถังยะเปียกลดโลกร้อน [ 15 มิ.ย. 2565 ]62
9 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา [ 27 พ.ค. 2565 ]84
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 15 ก.พ. 2565 ]116
11 ประชาสัมพันธ์รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 7 ม.ค. 2565 ]125
12 ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง และการกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 25 ต.ค. 2564 ]143
13 ประกาศองค์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 15 ต.ค. 2564 ]145
14 ประกาศองค์การบริาหารส่วนตำบล เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 12 ต.ค. 2564 ]144
15 ประสัมพันธ์ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 30 ก.ย. 2564 ]148
16 ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ.2565 [ 22 ก.ย. 2564 ]145
17 ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านปลวก หมุ่ที่ 6 ตำบลโคกสิลา [ 20 ก.ย. 2564 ]148
18 โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ [ 6 ก.ย. 2564 ]61
19 ปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลาเพิ่มเติม [ 31 ส.ค. 2564 ]150
20 แหล่งเรียนรู้ชุมชนตำบลโคกศิลา [ 30 ส.ค. 2564 ]63
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8