องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร :www.kogsila.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 118 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ [ 7 มิ.ย. 2564 ]3
2 การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลาและสถานที่การตรวจรับงานจ้าง โครงการวางท่อระบายน้ำข้างสระหนองวิทย์ บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 จากฉางข้าว-สุดเขตหนองวิทย์ (ช่วงที่ 1) [ 4 มิ.ย. 2564 ]2
3 เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.บ้านโคกศิลา ม.1 จากเส้นบ้านนายไพบูลย์ - ฟาร์มหมูนายปัญญา สายสุข [ 11 พ.ค. 2564 ]8
4 ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปลวก หมู่ที่ 6 บริเวณรอบสระน้ำดอนปู่ตา (ช่วงที่ 2) [ 5 พ.ค. 2564 ]10
5 ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลาและสถานที่การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกศิลา หมู่ที่ 2 สายทางจากแยกบ้านนายพร ลือชาพูล-บ้านนายสมชาย ไชยรบ [ 5 พ.ค. 2564 ]10
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา เรื่อง ปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา [ 5 พ.ค. 2564 ]11
7 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT [ 23 เม.ย. 2564 ]17
8 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT [ 23 เม.ย. 2564 ]16
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา เรื่องการประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการวางท่อระบายนำ้ข้างสระหนองวิทย์ บ้านหนองทุ่ม หมู่3 [ 23 เม.ย. 2564 ]14
10 กิจกรรมการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ( 1 ตุลาคม 2563 – 31 ตุลาคม 2564) [ 20 เม.ย. 2564 ]9
11 ปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา [ 19 เม.ย. 2564 ]20
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา เรื่องประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโตกศิลา เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและเเมว พ.ศ.2563 [ 5 มี.ค. 2564 ]22
13 ประกาศฯเรื่อง การลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภทและขยายเวลาการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี 2564 [ 5 ก.พ. 2564 ]30
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา เรื่องการกำหนดอายุการใช้และอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน [ 19 ม.ค. 2564 ]46
15 ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลาและสถานที่ การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร [ 8 ม.ค. 2564 ]44
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา เรื่อง การเปลี่ยนเเเปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ครั้งที่2 [ 8 ม.ค. 2564 ]44
17 การงดจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2564 [ 5 ม.ค. 2564 ]50
18 การติดตามเเละประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 30 ธ.ค. 2563 ]47
19 การเเก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่1 [ 30 ธ.ค. 2563 ]47
20 ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านโคกศิลา หมู่ที่ 7 ตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร [ 25 พ.ย. 2563 ]51
 
หน้า 1|2|3|4|5|6