องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร :www.kogsila.go.th
 
 
งบการเงินประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 [ 2 ม.ค. 2567 ]12
2 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2566 [ 31 ต.ค. 2566 ]14
3 การตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 [ 19 ม.ค. 2566 ]14
4 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2565 [ 22 พ.ย. 2565 ]53
5 การตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 [ 26 เม.ย. 2565 ]155
6 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2564 [ 13 ธ.ค. 2564 ]135
7 การตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 [ 16 มี.ค. 2564 ]285
8 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2563 [ 23 พ.ย. 2563 ]240