องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร :www.kogsila.go.th
 
 
งบการเงินประจำปี


การตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565
 
   
    วันที่ลงข่าว
: 19 ม.ค. 2566
   
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง