องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร :www.kogsila.go.th
 
 
งบการเงินประจำปี


งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2566
 
   
    วันที่ลงข่าว
: 31 ต.ค. 2566
   
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง