องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร :www.kogsila.go.th
 
 
งบการเงินประจำปี


งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2564
 
   
    วันที่ลงข่าว
: 13 ธ.ค. 2564
   
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง