องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร :www.kogsila.go.th
 
 
งบการเงินประจำปี


การตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
 
   
    วันที่ลงข่าว
: 26 เม.ย. 2565
   
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง