องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร :www.kogsila.go.th
 
 
ประกาศเรียกประชุมสภา/นัดประชุม
ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา สมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปี พ.ศ.2567 [ 30 ม.ค. 2567 ]10
2 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา สมัยสามัญ สมัยที่4/2566 [ 29 พ.ย. 2566 ]17
3 ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลาว่าด้วย การดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 [ 8 พ.ย. 2566 ]9
4 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา [ 13 ก.ย. 2566 ]32
5 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา สมัยวิสามัญ ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 13 ก.ย. 2566 ]36
6 ประกาศขยายเวลาการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 11 ส.ค. 2566 ]39
7 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2566 [ 27 ก.ค. 2566 ]48
8 ขอความร่วมือประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.โคกศิลา สมัยสามัญ สมัย ที่ 3/2566 [ 25 ก.ค. 2566 ]34
9 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2565 [ 25 พ.ย. 2565 ]62
10 ขอเชิญประชุมสภา อบต.โคกศิลา สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2565 [ 25 พ.ย. 2565 ]52
11 ขอความร่วมือประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.โคกศิลา สมัยสามัญ สมัย ที่ 4/2565 [ 25 พ.ย. 2565 ]49
12 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 [ 3 ส.ค. 2565 ]44
13 ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 [ 1 ส.ค. 2565 ]43
14 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 [ 26 ก.ค. 2565 ]55
15 ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2565 [ 31 พ.ค. 2565 ]40
16 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2565 [ 31 พ.ค. 2565 ]45
17 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2565 [ 25 พ.ค. 2565 ]41
18 หนังสือประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.โคกศิลา สมัยวิสามัญ [ 10 ก.พ. 2565 ]45
19 ขอเชิญประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2565 [ 9 ก.พ. 2565 ]47
20 เชิญประชุมสภา อบต.โคกศิลา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 /2565 [ 14 ม.ค. 2565 ]39
 
หน้า 1|2