องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร :www.kogsila.go.th
 
 
ประกาศเรียกประชุมสภา/นัดประชุม


เชิญประชุมสภา อบต.โคกศิลา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 /2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

เชิญประชุมสภา อบต.โคกศิลา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 /2565
 
   
    วันที่ลงข่าว
: 14 ม.ค. 2565
   
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ