องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร :www.kogsila.go.th
 
 
ประกาศเรียกประชุมสภา/นัดประชุม


ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา สมัยวิสามัญ ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ. 2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา สมัยวิสามัญ ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ. 2566
 
   
    วันที่ลงข่าว
: 13 ก.ย. 2566
   
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ