องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร :www.kogsila.go.th
 
 
ประกาศเรียกประชุมสภา/นัดประชุม


ประกาศขยายเวลาการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี พ.ศ. 2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศขยายเวลาการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี พ.ศ. 2566
 
   
    วันที่ลงข่าว
: 11 ส.ค. 2566
   
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ