องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร :www.kogsila.go.th
 
 
แผนอัตรากำลัง


ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ
ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566)

 
   
    วันที่ลงข่าว
: 23 เม.ย. 2564
   
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ