องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร :www.kogsila.go.th
 
 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี


รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริ ประจำปี พ.ศ. 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริ ประจำปี พ.ศ. 2564

 
   
    วันที่ลงข่าว
: 24 มี.ค. 2565
   
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ