องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร :www.kogsila.go.th
 
 
แผนอัตรากำลัง


แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566)

 
   
    วันที่ลงข่าว
: 30 ก.ย. 2563
   
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ