องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร :www.kogsila.go.th
 
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต [ 1 เม.ย. 2563 ]17
2 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร [ 10 พ.ค. 2562 ]13
3 ประกาศ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร [ 11 ต.ค. 2561 ]14
4 ประกาศ เรื่อง เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ [ 6 เม.ย. 2561 ]8