องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร :www.kogsila.go.th
 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ข้อมูลทั้งหมด 26 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2565 [ 5 ส.ค. 2565 ]3
2 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน2565 [ 8 ก.ค. 2565 ]13
3 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม2565 [ 6 มิ.ย. 2565 ]17
4 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน2565 [ 10 พ.ค. 2565 ]21
5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2565 [ 11 เม.ย. 2565 ]34
6 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 [ 8 มี.ค. 2565 ]45
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม2565 [ 4 ก.พ. 2565 ]50
8 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม2564 [ 10 ม.ค. 2565 ]60
9 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 [ 2 ธ.ค. 2564 ]70
10 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2564 [ 4 พ.ย. 2564 ]72
11 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน2564 [ 14 ต.ค. 2564 ]75
12 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2564 [ 9 ก.ย. 2564 ]76
13 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม2564 [ 31 ส.ค. 2564 ]82
14 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2564 [ 20 ก.ค. 2564 ]83
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2564 [ 2 ก.ค. 2564 ]87
16 ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มี.ค.64 [ 14 พ.ค. 2564 ]83
17 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2564 [ 12 พ.ค. 2564 ]84
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธํ 2564 [ 5 มี.ค. 2564 ]91
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา เรื่องสรุปผล สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2564 [ 16 ก.พ. 2564 ]82
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา เรื่องสรุปผล สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2564 [ 26 ม.ค. 2564 ]88
 
หน้า 1|2