องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร :www.kogsila.go.th
 
 
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 [ 29 ก.ค. 2564 ]94
2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนม.ค.- มี.ค.64) [ 20 ก.ค. 2564 ]93
3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนต.ค.- ธ.ค.64) [ 20 ก.ค. 2564 ]98
4 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านปลวก หมู่ที่ 6 บริเวณรอบสระน้ำ (ดอนปู่ตา) ช่วงที่ 1 [ 19 ก.ค. 2564 ]94
5 ประกาศราคากลางโครงการต่อเติมศาลาประชาคม บ้านคำบอน หมู่ที่4 [ 19 ก.ค. 2564 ]91
6 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยวิธีปูผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหมู่ที่ 1,2,7,8 สายทางจากอ่างห้วยน้อย - ทางเเยกถนนลาดยางหมู่ที่ 2 [ 19 ก.ค. 2564 ]92
7 ประกาศราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำข้างสระหนองวิทย์ บ้านหนองทุ่ม ม.3 จากฉางข้าว-สุดเขตหนองวิทย์(ช่วงที่2) [ 19 ก.พ. 2564 ]92
8 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านโคกศิลา ม.2 จากนจากเเยกบ้านนายพร ลือชาพูล-บ้านนายสมชาย ไชยรบ [ 19 ก.พ. 2564 ]91
9 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.บ้านโคกศิลา ม.1 จากเส้นบ้านนายไพบูลย์-ฟาร์มหมู นายปัญญา สายสุข [ 19 ก.พ. 2564 ]92
10 ประกาศราคากลาง โครงการต่อเติมผนังกั้นดินสะพาน 2 ข้าง (หูช้าง) บ้านหนองทุ่ม ม.3 [ 19 ก.พ. 2564 ]91
11 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำบอน ม.4 สายทางจากบ้านนายสุรา-บ้านนางอัมพร [ 19 ก.พ. 2564 ]94
12 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโจด ม.5 สายทางจากข้างบ้านนายรุ่งเรือง คำจันทร์-บ้านนายสุชิน สมพันธ์ [ 19 ก.พ. 2564 ]95
13 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปลวก ม.6 บริเวณรอบสระน้ำ (ดอนปู่ต่า) ช่วงที่ 2 [ 19 ก.พ. 2564 ]94
14 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกศิลา ม.7 จากข้างบ้านนายสมบูรณ์ สุวรรณสิงห์-บ้านนางจันลา ขุมเหล็ก [ 19 ก.พ. 2564 ]90
15 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกศิลา ม.8 จากบ้านนายบุญล้น ชัยวงศ์-บ้านนางเมตตา พิลารักษ์ [ 19 ก.พ. 2564 ]91
16 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกศิลา ม.8 จากบ้านนางบัวพันธ์ สายภา-บ้านนายประจักษ์ ผิวเงิน [ 19 ก.พ. 2564 ]94
17 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ [ 13 ก.ค. 2563 ]92
18 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ [ 13 ก.ค. 2563 ]96
19 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ [ 13 ก.ค. 2563 ]92