องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร :www.kogsila.go.th
 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding [ 20 เม.ย. 2564 ]98
2 คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 เม.ย. 2564 ]98
3 คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีคัดเลือก [ 20 เม.ย. 2564 ]97
4 คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการสอบราคา [ 20 เม.ย. 2564 ]96
5 คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-Market [ 20 เม.ย. 2564 ]99
6 คู่มือการชำระภาษีป้าย [ 20 เม.ย. 2564 ]95
7 คู่มือการช่วยเหลือประชาชน [ 20 เม.ย. 2564 ]102
8 การประเมินผลพนักงานและพนักงานจ้าง [ 24 เม.ย. 2563 ]103
9 คู่มือเลื่อนเงินเดือนครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 24 เม.ย. 2563 ]102
10 คู่มือสมรรถนะประจำสายงาน [ 24 เม.ย. 2563 ]98
11 คู่มือสมรรถนะผู้บริหาร [ 24 เม.ย. 2563 ]100
12 คู่มือสมรรถนะหลัก [ 24 เม.ย. 2563 ]97
13 ประเมินผลการปฏิบัติงาน [ 24 เม.ย. 2563 ]100
14 พจนานุกรมความรู้และทักษะที่จำเป็น [ 24 เม.ย. 2563 ]100
15 คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน [ 11 ต.ค. 2561 ]98