องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร :www.kogsila.go.th
 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานกองคลัง [ 21 พ.ย. 2565 ]4
2 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี [ 21 พ.ย. 2565 ]4
3 คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ [ 21 พ.ย. 2565 ]3
4 การขอรับบำเหน็จบำนาญ [ 21 พ.ย. 2565 ]3
5 คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding [ 20 เม.ย. 2564 ]136
6 คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 เม.ย. 2564 ]138
7 คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีคัดเลือก [ 20 เม.ย. 2564 ]135
8 คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการสอบราคา [ 20 เม.ย. 2564 ]135
9 คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-Market [ 20 เม.ย. 2564 ]142
10 คู่มือการชำระภาษีป้าย [ 20 เม.ย. 2564 ]131
11 คู่มือการช่วยเหลือประชาชน [ 20 เม.ย. 2564 ]147
12 การประเมินผลพนักงานและพนักงานจ้าง [ 24 เม.ย. 2563 ]140
13 คู่มือเลื่อนเงินเดือนครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 24 เม.ย. 2563 ]141
14 คู่มือสมรรถนะประจำสายงาน [ 24 เม.ย. 2563 ]133
15 คู่มือสมรรถนะผู้บริหาร [ 24 เม.ย. 2563 ]159
16 คู่มือสมรรถนะหลัก [ 24 เม.ย. 2563 ]134
17 ประเมินผลการปฏิบัติงาน [ 24 เม.ย. 2563 ]137
18 พจนานุกรมความรู้และทักษะที่จำเป็น [ 24 เม.ย. 2563 ]160
19 คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน [ 11 ต.ค. 2561 ]142