องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร :www.kogsila.go.th
 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานกองสวัสดิการสังคม อบต.โคกศิลา [ 3 เม.ย. 2566 ]14
2 คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน [ 3 เม.ย. 2566 ]13
3 คู่มือการปฏิบัติงานนักวิชาการศึกษา [ 1 เม.ย. 2566 ]14
4 คู่มือการปฏิบัติงานกองคลัง [ 21 พ.ย. 2565 ]32
5 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี [ 21 พ.ย. 2565 ]31
6 คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ [ 21 พ.ย. 2565 ]35
7 การขอรับบำเหน็จบำนาญ [ 21 พ.ย. 2565 ]30
8 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ กองช่าง [ 27 ต.ค. 2565 ]18
9 คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding [ 20 เม.ย. 2564 ]163
10 คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 เม.ย. 2564 ]167
11 คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีคัดเลือก [ 20 เม.ย. 2564 ]168
12 คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการสอบราคา [ 20 เม.ย. 2564 ]162
13 คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-Market [ 20 เม.ย. 2564 ]174
14 คู่มือการชำระภาษีป้าย [ 20 เม.ย. 2564 ]158
15 คู่มือการช่วยเหลือประชาชน [ 20 เม.ย. 2564 ]172
16 การประเมินผลพนักงานและพนักงานจ้าง [ 24 เม.ย. 2563 ]177
17 คู่มือเลื่อนเงินเดือนครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 24 เม.ย. 2563 ]171
18 คู่มือสมรรถนะประจำสายงาน [ 24 เม.ย. 2563 ]162
19 คู่มือสมรรถนะผู้บริหาร [ 24 เม.ย. 2563 ]208
20 คู่มือสมรรถนะหลัก [ 24 เม.ย. 2563 ]160
 
หน้า 1|2