องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร :www.kogsila.go.th
 
 
งบการเงินประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2565 [ 22 พ.ย. 2565 ]22
2 การตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 [ 26 เม.ย. 2565 ]118
3 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2564 [ 13 ธ.ค. 2564 ]107
4 การตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 [ 16 มี.ค. 2564 ]240
5 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2563 [ 23 พ.ย. 2563 ]204