องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร :www.kogsila.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา [ 24 เม.ย. 2563 ]6
2 ปก คำนำ สารบัญ [ 24 เม.ย. 2563 ]6
3 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน [ 24 เม.ย. 2563 ]7
4 ยุทธศาสตร์การพัฒวนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 24 เม.ย. 2563 ]7
5 การนำแผนงานพัฒนสาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 1 [ 24 เม.ย. 2563 ]6
6 การนำแผนงานพัฒนสาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 2 [ 24 เม.ย. 2563 ]6
7 แนวทางการติดตามและประเมินผล [ 24 เม.ย. 2563 ]6
8 การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2565) [ 28 มี.ค. 2563 ]14
9 ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี-2561-2564 [ 28 พ.ย. 2559 ]11