องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร :www.kogsila.go.th
 
 
คลังความรู้ (KM)
ข้อมูลทั้งหมด 28 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สมรรถนะประจำสายงาน [ 21 พ.ย. 2565 ]3
2 สมรรถนะผู้บริหาร [ 21 พ.ย. 2565 ]6
3 สมรรถนะหลัก [ 21 พ.ย. 2565 ]3
4 วินัยและมาตรฐานทั่วไปการบริหารงานบุคคลในระบบแท่ง [ 21 พ.ย. 2565 ]6
5 พรบ ระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น 2542 [ 21 พ.ย. 2565 ]6
6 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี [ 21 พ.ย. 2565 ]3
7 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ [ 21 พ.ย. 2565 ]6
8 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ [ 21 พ.ย. 2565 ]6
9 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ [ 21 พ.ย. 2565 ]3
10 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป [ 21 พ.ย. 2565 ]3
11 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล [ 21 พ.ย. 2565 ]6
12 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริหารงานการคลัง [ 21 พ.ย. 2565 ]3
13 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริหารงานช่าง [ 21 พ.ย. 2565 ]6
14 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริหารงานท้องถิ่น [ 21 พ.ย. 2565 ]3
15 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป [ 21 พ.ย. 2565 ]3
16 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริหารงานสวัสดิการสังคม [ 21 พ.ย. 2565 ]6
17 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน [ 21 พ.ย. 2565 ]5
18 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักวิคราะห์นโยบายและแผน [ 21 พ.ย. 2565 ]2
19 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี [ 21 พ.ย. 2565 ]2
20 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักวิชาการศึกษา [ 21 พ.ย. 2565 ]2
 
หน้า 1|2