องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร :www.kogsila.go.th
 
 
ประกาศเรียกประชุมสภา/นัดประชุม
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา [ 13 ก.ย. 2566 ]0
2 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา สมัยวิสามัญ ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 13 ก.ย. 2566 ]1
3 ประกาศขยายเวลาการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 11 ส.ค. 2566 ]4
4 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2566 [ 27 ก.ค. 2566 ]4
5 ขอความร่วมือประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.โคกศิลา สมัยสามัญ สมัย ที่ 3/2566 [ 25 ก.ค. 2566 ]5
6 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2565 [ 25 พ.ย. 2565 ]12
7 ขอเชิญประชุมสภา อบต.โคกศิลา สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2565 [ 25 พ.ย. 2565 ]17
8 ขอความร่วมือประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.โคกศิลา สมัยสามัญ สมัย ที่ 4/2565 [ 25 พ.ย. 2565 ]10
9 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 [ 3 ส.ค. 2565 ]9
10 ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 [ 1 ส.ค. 2565 ]15
11 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 [ 26 ก.ค. 2565 ]15
12 ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2565 [ 31 พ.ค. 2565 ]12
13 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2565 [ 31 พ.ค. 2565 ]15
14 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2565 [ 25 พ.ค. 2565 ]14
15 หนังสือประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.โคกศิลา สมัยวิสามัญ [ 10 ก.พ. 2565 ]13
16 ขอเชิญประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2565 [ 9 ก.พ. 2565 ]9
17 เชิญประชุมสภา อบต.โคกศิลา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 /2565 [ 14 ม.ค. 2565 ]11
18 ประกาศสภา อบต.โคกศิลา การกำหนดสมัยประชุมประจำปี 2565 [ 6 ม.ค. 2565 ]11
19 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565 [ 6 ม.ค. 2565 ]25
20 หนังสือเชิญประชุมสภา อบต.โคกศิลา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565 [ 6 ม.ค. 2565 ]12