องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร :www.kogsila.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการทำน้ำยาปราบศัตรูพืชด้วยวัสดุธรรมชาติ


เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565  กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา  ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการทำน้ำยาปราบศัตรูพืชด้ววัสดุธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565 ในตำบลโคกศิลา ณ บริเวณ สวนนายสุทัศน์  ชัยวิเศษ บ้านโคกศิลา หมู่ 7 ตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร มีผู้เข้าร่วมโครงการ  เป็นเกษตรกรและผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน  57 คน

2023-03-01
2022-12-08
2022-09-09
2022-09-05
2022-06-15
2022-05-25
2022-04-07
2022-03-11
2022-03-10
2022-02-24