องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร :www.kogsila.go.th
 
 
 


โครงการป้องกันเเละควบคุมไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2563 (ประจำเดือน กรกฎาคม)


เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม และวันที่ 3 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา ได้จัดกิจกรรมโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2563 (ประจำเดือน กรกฎาคม) โดยพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่ เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ในเขตสถานศึกษาในพื้นที่ตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร
2020-08-27
2020-08-11
2020-07-31
2020-07-20
2020-07-20
2020-06-10
2020-06-10
2020-06-01
2020-04-24
2020-02-19