องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร :www.kogsila.go.th
 
 
 


กิจกรรมคัดแยกขยะประจำเดือน กรกฎาคม 2563 ตำบลโคกศิลา


เมื่อวันที่ 14 และ 15 กรกฎาคม 2563 ืชาวตำบลโคกศิลาได้ทำการคัดแยกขยะประจำเดือน ของกองทุนธนาคารขยะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลโคกศิลา โดยทำการคัดแยกขยะที่ศาลาประชาคมหมู่บ้านของแต่ละหมู่บ้าน เพื่อลดปริมาณขยะภายในตำบลโคกศิลา

2020-08-27
2020-08-11
2020-07-31
2020-07-20
2020-07-20
2020-06-10
2020-06-10
2020-06-01
2020-04-24
2020-02-19