องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร :www.kogsila.go.th
 
 
 


มอบเงินกองทุนธนาคารขยะ ตำบลโคกศิลา


เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 กองทุนธนาคารขยะเพื่อคุณภาพชีวิตตำบลดคกศิลา ได้ออกมอบเงินฌปนกิจกิจศพ ให้กับครอบครัวของสมาชิกกองทุนธนาคารขยะที่เสียชีวิต รายละ 10,000 บาท ในตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

2020-08-27
2020-08-11
2020-07-31
2020-07-20
2020-07-20
2020-06-10
2020-06-10
2020-06-01
2020-04-24
2020-02-19