องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร :www.kogsila.go.th
 
 
 


ออกสำรวจผู้ประสบปัณหาทางสังคม ตำบลโคกศิลา


เมื่อวันที่ 19-22 พฤษภาคม 2563  กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา ได้ออกสำรวจผู้ประสบปัญหาทางสังคมในตำบลโคกศิลา  เพื่อขอรับความช่วยเหลือจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร

2020-06-10
2020-06-10
2020-06-01
2020-04-24
2020-02-19
2019-12-18
2019-11-05
2019-10-31
2019-09-13
2019-03-26