องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร :www.kogsila.go.th
 
 
 


โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จเจ้าฟ้า กรมพระศรีสวางวัฒน วรขัตติยราชนารี


เมื่อวันที่ 26-29 พฤษภาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอเจริญศิลป์ ได้จัดกิจกรรมโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จเจ้าฟ้า กรมพระศรีสวางวัฒน วรขัตติยราชนารี โดยให้บริการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า แก่สุนัขและแมวเขตตำบลโคกศิลา เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่

2020-08-27
2020-08-11
2020-07-31
2020-07-20
2020-07-20
2020-06-10
2020-06-10
2020-06-01
2020-04-24
2020-02-19