องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร :www.kogsila.go.th
 
 
 


กิจกรรมคัดแยกขยะประจำเดือน เมษายน 2563 ตำบลโคกศิลา


เมื่อวันที่ 23-24 เมษายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกศิลา ทำการคัดแยกขยะประจำเดือน เมษายน 2563 เพื่อลดปริมาณขยะภายในตำบลโคกศิลา

2020-04-24
2020-02-19
2019-12-18
2019-11-05
2019-10-31
2019-09-13
2019-03-26
2019-02-07
2018-12-28
2018-12-12