องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร :www.kogsila.go.th
 
 
 


กิจกรรมคัดแยกขยะประจำเดือน เมษายน 2563 ตำบลโคกศิลา


เมื่อวันที่ 23-24 เมษายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกศิลา ทำการคัดแยกขยะประจำเดือน เมษายน 2563 เพื่อลดปริมาณขยะภายในตำบลโคกศิลา

2020-08-27
2020-08-11
2020-07-31
2020-07-20
2020-07-20
2020-06-10
2020-06-10
2020-06-01
2020-04-24
2020-02-19