องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร :www.kogsila.go.th
 
 
 


กำหนดจัดหน่วยบริการประชาชน ตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ บริเวณวัดโคกเจริญ บ้านปลวก หมู่ที่ 6 ตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร


วัน พุธ ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 อำเภอเจริญศิลป์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา ส่วนราชการ หน่วยงานและผู้นำชุมชน ได้กำหนดจัดหน่วยบริการประชาชน ตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ บริเวณวัดโคกเจริญ บ้านปลวก หมู่ที่ 6 ตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร
2020-08-27
2020-08-11
2020-07-31
2020-07-20
2020-07-20
2020-06-10
2020-06-10
2020-06-01
2020-04-24
2020-02-19