องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร :www.kogsila.go.th
 
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2566 [ 21 ส.ค. 2566 ]38
2 การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.โคกศิลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 18 ส.ค. 2566 ]11
3 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2565 [ 24 เม.ย. 2566 ]56
4 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 24 เม.ย. 2566 ]49
5 มาตรการการใช้ดุลพินิจ [ 24 เม.ย. 2566 ]44
6 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 24 เม.ย. 2566 ]47
7 มาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางราชการและข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน [ 15 พ.ย. 2565 ]45
8 คำสั่งมอบหมายงานผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดข้อมูลตามแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 28 เม.ย. 2565 ]129
9 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 13 ม.ค. 2565 ]131
10 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปี 2564 [ 26 ส.ค. 2564 ]155
11 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 26 ส.ค. 2564 ]153
12 มาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 11 พ.ค. 2564 ]190
13 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต [ 1 เม.ย. 2563 ]209
14 ประมวลจริยธรรมผู้ดำรงตำเเหน่งทางการเมืองท้องถิ่นฦฝายบริหาร [ 1 เม.ย. 2563 ]206
15 ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง [ 1 เม.ย. 2563 ]200
16 มาตรการให้ผุ้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 1 เม.ย. 2563 ]199
17 มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 1 เม.ย. 2563 ]195
18 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดชื้อจัดจ้าง [ 1 เม.ย. 2563 ]213
19 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 1 เม.ย. 2563 ]201
20 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 1 เม.ย. 2563 ]207
 
หน้า 1|2