องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร :www.kogsila.go.th
 
 
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566 [ 9 เม.ย. 2567 ]12
2 รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนทุจริต ระยะเวลา 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]53
3 รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนทุจริต ระยะเวลา 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 21 พ.ย. 2565 ]44
4 รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2565 (รอบ 6 เดือน ตุลาคม 64 - มีนาคม 65) [ 28 เม.ย. 2565 ]165
5 รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนทุจริต ระยะเวลา 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]218
6 รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 8 ต.ค. 2563 ]214
7 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี [ 13 ก.ค. 2563 ]250