องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร :www.kogsila.go.th
 
 
คู่มือหรือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานกองสวัสดิการสังคม อบต.โคกศิลา [ 3 เม.ย. 2566 ]59
2 คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน [ 3 เม.ย. 2566 ]50
3 คู่มือการปฏิบัติงานนักวิชาการศึกษา [ 1 เม.ย. 2566 ]43
4 คู่มือการปฏิบัติงานกองคลัง [ 21 พ.ย. 2565 ]64
5 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี [ 21 พ.ย. 2565 ]66
6 คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ [ 21 พ.ย. 2565 ]67
7 การขอรับบำเหน็จบำนาญ [ 21 พ.ย. 2565 ]62
8 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ กองช่าง [ 27 ต.ค. 2565 ]60
9 คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding [ 20 เม.ย. 2564 ]202
10 คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 เม.ย. 2564 ]201
11 คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีคัดเลือก [ 20 เม.ย. 2564 ]212
12 คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการสอบราคา [ 20 เม.ย. 2564 ]194
13 คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-Market [ 20 เม.ย. 2564 ]213
14 คู่มือการชำระภาษีป้าย [ 20 เม.ย. 2564 ]191
15 คู่มือการช่วยเหลือประชาชน [ 20 เม.ย. 2564 ]205
16 การประเมินผลพนักงานและพนักงานจ้าง [ 24 เม.ย. 2563 ]220
17 คู่มือเลื่อนเงินเดือนครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 24 เม.ย. 2563 ]210
18 คู่มือสมรรถนะประจำสายงาน [ 24 เม.ย. 2563 ]193
19 คู่มือสมรรถนะผู้บริหาร [ 24 เม.ย. 2563 ]237
20 คู่มือสมรรถนะหลัก [ 24 เม.ย. 2563 ]188
 
หน้า 1|2