องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร :www.kogsila.go.th
 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่งรักษาราชการแทน [ 1 มิ.ย. 2565 ]120
2 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2565 [ 22 ก.พ. 2565 ]186
3 คำสั่งมอบอำนาจให้รองปลัด อบต.ปฏิบัติราชการแทนปลัด อบต.โคกศิลา [ 15 พ.ย. 2564 ]130
4 คำสั่งแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ระดับองค์กร ปี 2564 [ 15 พ.ย. 2564 ]135