องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร :www.kogsila.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 59 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3/2566 (15 ธันวาคม 2566) [ 25 ธ.ค. 2566 ]6
2 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2/2566 (7 ธันวาคม 2566) [ 13 ธ.ค. 2566 ]8
3 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2566( 4 ธันวาคม 2566) [ 7 ธ.ค. 2566 ]9
4 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4/2566 (24 สิงหาคม 2566) [ 30 ส.ค. 2566 ]7
5 รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้ง 3(16 สิงหาคม 2566) [ 22 ส.ค. 2566 ]9
6 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2566(15 สิงหาคม 2566) [ 21 ส.ค. 2566 ]7
7 รายงานการประชุมสภา สมัยสามสัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2566 (4 สิงหาคม 2566) [ 9 ส.ค. 2566 ]6
8 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 (6 มิถุนายน 2566) [ 12 มิ.ย. 2566 ]6
9 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 (2 มิถุนายน 2566) [ 12 มิ.ย. 2566 ]7
10 รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 (1 มิ.ย 66) [ 8 มิ.ย. 2566 ]7
11 รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้ง ๑/๒๕๖๖ (๑ ก.พ.๒๕๖๖) [ 21 ก.พ. 2566 ]8
12 รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้ง ๒/๒๕๖๖ (๑๓ ก.พ.๒๕๖๖) [ 21 ก.พ. 2566 ]7
13 สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2565 ครั้งที่ 1 วันที่ 1 2565 [ 15 ก.พ. 2566 ]38
14 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 2 วันที่ 20 กันยายน 2565 [ 28 ก.ย. 2565 ]44
15 สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 1 วันที่ 8 สิงหาคม 2565 [ 20 ก.ย. 2565 ]36
16 สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 2 วันที่ 15 สิงหาคม 2565 [ 20 ก.ย. 2565 ]58
17 รายงานการประชุมแปร ครั้งที่ 1 วันที่ 16 สิงหาคม 2565 [ 20 ก.ย. 2565 ]48
18 รายงานการประชุมแปร ครั้งที่ 2 วันที่ 19 สิงหาคม 2565 [ 20 ก.ย. 2565 ]38
19 สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 3 วันที่ 23 สิงหาคม 2565 [ 20 ก.ย. 2565 ]38
20 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 1 วันที่ 14 กันยายน 2565 [ 20 ก.ย. 2565 ]45
 
หน้า 1|2|3