องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร :www.kogsila.go.th
 
 
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

 

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

 

ที่อยู่ 236 หมู่ 2 ตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47290
 
 
 
เวลาทำการ
08.30-16.30น.
เว็บไซต์
www.kogsila.go.th
E-mail
saraban_06471606@dla.go.th
Facebook


 สายตรงนายก  093-194-9513
 สายตรงปลัด  081-055-3128


ติดต่อสำนักงาน 042-704 870
โทรสาร (Fax) 042-704 871