องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร :www.kogsila.go.th
 
 
 


กิจกรรมโครงการปลูกป่าชุมชนตามที่สาธารณะเแลิมพระเกียรติ ประจำปี 2566


องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการปลูกป่าชุมชนตามที่สาธารณะเแลิมพระเกียรติ ประจำปี 2566 ในพื้นที่สาธารณะประโยชน์ในตำบลโคกศิลา โดยดำเนินกิจกรรมในวันที่ 16 มิถุนายน 2566 - วันที่ 7 กรกฏาคม 2566 ได้ดำเนินการทั้งหมด 5 หมู่บ้าน  ได้แก่
1. บ้านโคกศิลา หมู่ 1   บริเวณอ่างห้วยน้อย
2.บ้านโคกศิลา หมู่ 2 และ หมู่ 8  บริเวณ ดอนปู่ตาลำห้วยกุดน้ำแดง
3.บ้านหนองโจด หมู่ 5  บริเวณบ่อสระ
4.บ้านปลวก หมู่ 6  บริเวณสำนักสงฆ์ศรีบุญเรือง
                                                    จำนวนต้นไม้ที่ใช้ดำเนินโครงการ จำนวน 2,660 ต้น

2024-06-25
2024-06-24
2024-06-17
2024-03-22
2024-03-14
2023-10-05
2023-07-10
2023-06-15
2023-06-14
2023-04-07