วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.ค. 2565
ซื้อชุดเครื่องเสียงอาคารอเนกประสงค์ อบต.โคกศิลา พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2565
ซื้อชุดไมค์โครโฟนสำหรับใช้ในการประชุมขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2565
ซื้อเก้าอี้บุนวม ขาชุบโครเมียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2565
ซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ขาพับหน้าเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาบริการรถเกรดเดอร์ผิวจราจรถนนลูกรังภายในตำบลโคกศิลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์เลเซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์โครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษาประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุโครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษาประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง